Choď na obsah Choď na menu
 


Doteraz poznané schopnosti

http://static.desktopnexus.com/wallpapers/30680-bigthumbnail.jpg

Schopnosti, ktoré jednoducho poznáme z „real world movie“ a logicky nám dávajú zmysel:(Pozor! Jednu schopnosť môžu mať maximálne dvaja ľudia, aj to závisí len od druhu schopnosti, niekedy nemusia byť povolené.)

 

- Regenerácia( praktický nezraniteľná až na určitý bod v hlave)

- Lietanie

- Maľovanie budúcnosti

- Neviditeľnosť

- Teleportácia

- Telepatia- Čítanie myšlienok

- Rozdvojená osobnosť

- Ohýbanie času a priestoru

-Premenena na zvieratá

- Technopatia - dorozumievanie sa s technickým zariadením ( elektronickým)

- Fázovanie- prechádzanie cez objekt

- Telekinéza- pohyb inými vecami

- Napodobňovanie- ak niečo uvidí vie to potom zopakovať

- Kontrolované blesky

- Nabíjačka - (pri styku s niekým kto má schopnosť ju vie x-násobiť, osobitne elektrický prúd (elektrokinéza))

- Liečenie všetkého živého

- Premena vecí na zlato

- Blokovanie schopností iných

 - Vymazávanie myšlienok

- Superrýchlosť

- Vyhľadávanie ľudí

- Odhaľovanie pravdy a klamstva

 - Viac rozvinuté zmysli

- Ovládanie ohňa (pyromancia)

- Ovládanie ľadu (cryomancia)

- Ovládanie vody (hydrokinéza)

- Ovládanie počasia

- Ovládanie vzduchu (aerokinéza)

 - Ovládanie zeme (pôdy)

- Radiácia - vybuchovanie,  často neovládateľné

- Získavanie supersily zo strachu iných

- Zapínanie/vypínanie vecí dotykom ruky

- Sny z budúcnosti