Choď na obsah Choď na menu
 


 

Vyber si schopnosť alebo vymysli vlastnú, no nech nie je zakázaná!

http://heroeswiki.com/images/f/f3/Powers_peter_ball_of_lightning.jpg

- Regenerácia( praktický nezraniteľná až na určitý bod v hlave) (Laura Laurent)

- Lietanie
- Maľovanie budúcnosti (Fabiana Darelon)
- Neviditeľnosť
- Teleportácia (Lynette Maggenti)
- Telepatia- Čítanie myšlienok
- Rozdvojená osobnosť

- Ohýbanie času a priestoru (Helga Zeuger)

- Premena na zvieratá (Mia Wyuga)

- Technopatia - dorozumievanie sa s technickým zariadením ( elektronickým)

- Fázovanie- prechádzanie cez objekt
- Telekinéza- pohyb inými vecami (Natascha Bien)(Jack Cross)(Charlotte Elysées)
- Napodobňovanie- ak niečo uvidí vie to potom zopakovať
- Kontrolované blesky

- Nabíjačka - (pri styku s niekým kto má schopnosť ju vie x-násobiť, osobitne elektrický prúd (elektrokinéza))

- Liečenie všetkého živého
- Premena vecí na zlato
- Blokovanie schopností iných (Alorie Estathin)
- Vymazávanie myšlienok
- Superrýchlosť
- Vyhľadávanie ľudí
- Odhaľovanie pravdy a klamstva
- Viac rozvinuté zmysly (Robert Mort)
- Ovládanie ohňa (pyromancia)(Nesie Anorax)
- Ovládanie ľadu (cryomancia)(Kasius Jochanán)
- Ovládanie vody (hydrokinéza)(Lucy Lusitania)
- Ovládanie počasia
- Ovládanie vzduchu (aerokinéza)(Rizarden Ohoin)
- Ovládanie zeme (pôdy)
- Radiácia - vybuchovanie,  často neovládateľné
- Získavanie supersily zo strachu iných (Ryan Dowsy)
- Zapínanie/vypínanie vecí dotykom ruky
- Sny z budúcnosti(Taigi Elkanah)
-Komunikácia so zvieratami
- Ovládanie rastlín
- Empatia (Soyel Gradmusdetar)
- Ovládanie svetla a tmy(Adelle Darkstorm)
- Astrálne premiestňovanie( Matias Fox)
- Tvorba hmly
- Ilúzie (Carmen Stone)
- Splývanie s prostredím(Lisa Sinnara)
- Jasnovidectvo
- Komunikácia s duchmi (špiritizmus) (Mike Layner)

- Astrosenzitivita

-Videnie zvuku prostredníctvom farieb

-Manipulácia pohybu (Ethan Dyle)

 

Nepovolené schopnosti Ak  vaša postava dosiahne XY level v RPG svete, budete ich mať  povolené a budete si môcť tú svoju starú zmeniť

- Preberanie iných schopností dotykom (z pôvodného človeka zmiznú)

-Menenie tvarov

- Otrávenie ľudí v okolí

- Ovládanie iných ľudí

- Vytváranie čiernych dier ( ľudia sa v nich stratia, neexistuje cesta späť)

Pozn.: Rovnakú schopnosť môžu mať maximálne dve osoby, snažte sa ale toto číslo kompenzovať. Vždy je lepšie, keď má každý inú schopnosť.

 

Predošlý krok                                   A toto má odradiť? chcem ďalší krok.